III-İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
1- İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Eyup Baş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Özdemir
Prof. Dr. İrfan Aycan
Prof. Dr. Nahide Bozkurt
Prof. Dr. Hasan Kurt
Prof. Dr. Seyfettin Erşahin
Yrd. Doç.  Dr. Halide Aslan
Yrd. Doç. Dr.  Nurullah Yazar
Ar. Gör. Fatma Merve Çınar
Ar. Gör.  Kevser SİPAHİOĞLU
Ar. Gör. Ferda DEMİR AYCAN
Ar. Gör. Muharrem Samet Bilgin (35. Madde)
Ar. Gör. Canan Soylu Verep (35. Madde)
Ar. Gör. Fatmanur Kalan (35. Madde)
 
2- TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ali Yılmaz
Prof. Dr. Zülfikar Güngör
Doç.  Dr. Abdülmecit İslamoğlu
Ar. Gör. Bilge İlhan (35. Madde)
Ar. Gör. Halim Yar (35. Madde)
Ar. Gör. Muhammet Akif Tiyek (35. Madde)
Ar. Gör. Nesrin Aydan Satar (35. Madde) 
 
3- TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Bayram Akdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Fatih Koca
Ar. Gör. Muhammet Sevinç
 
4- TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Abdülkadir Dündar (Anabilim Dalı Başkanı)
Ar. Gör. Adem Çetin (35. Madde)