5- İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Hasan Onat (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Prof. Dr. Osman Aydınlı
Doç. Dr. Muzaffer Tan
Doç. Dr. Mehmet Kalaycı
Ar. Gör. Dr. İsmail Akkoyunlu
Ar. Gör. Nuran Üçok
Ar. Gör. Mine Demirbilek (35. Madde)
Ar. Gör. Ebru Koçak (35. Madde)
Ar. Gör. Yunus İbrahimoğlu (35. Madde)
Ar. Gör. Ahmet Bedri Yavuz (35. Madde)
Ar. Gör. Hakan Atalay (35. Madde)