Akademik Personel Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci-İşleri-İş-Akış-Şeması
Öğrenim-Durumu-İntibak-İşlemleri İş Akış Şeması
Fakülte-Sekreteri-İş-Akış-Şeması
Yabancı-Uyruklu-Personel-İstihdamı İş Akış Şeması
Maaş Mutemetliği İş Akış Şeması
Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
Mali İşler İş Akış Şeması
İdari-Personel-İzin-Alma-Süreci İş Akış Şeması