İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Cem Şahin
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
Ar. Gör. Dr. Şahin Kızılabdullah