2- HADİS ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Kamil Çakın (Anabilim Dalı Başkanı) 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal
Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM
Prof. Dr. Bünyamin Erul
Prof. Dr. Ali Dere 
 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin Eren
Dr. Öğr. Üyesi Suat Koca
Ar. Gör. Recep Gürkan Göktaş
Ar. Gör. Münevver Tiyek
Ar. Gör. Bilal Değirmenci (35. Madde)