FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Celal TÜRER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR
Doç. Dr. Selçuk ERİNCİK
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur UMUT
Ar. Gör. Zehra EROĞLU
Ar. Gör. Ahmet Hamdi İŞCAN