DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Cemal Tosun (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mualla Selçuk
Prof. Dr. Recai Doğan
Doç. Dr. Remziye Ege
Doç.  Dr. Yıldız Kızılabdullah
Dr. Öğr. Üyesi Halise Kader Zengin
Öğr. Gör. Dr. Fatma ÇAPCIOĞLU
Ar. Gör. Dr. Havva Sinem Uğurlu 
Ar. Gör.  Ayşe Çalal
Ar. Gör. Betül Zengin