İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Etkinlik Galerisi

Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri 

(2016-2017 Bahar Dönemi )

Seminer-1 

Prof. Dr. Başak KOCA ÖZER – Antropolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

 

Seminer- 2

Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN – Tezlerimiz ve Biz – İlahiyat Fakültesinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin Değerlendirilmesi

 

 

Seminer – 3

Doç. Dr. S. Hakan ÖZTANER – Arkeolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

 

 

Seminer-4

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati Barış – İlk Dönem İslam Tarihinde Yargı

 

 

Seminer 5

Prof. Dr. ALi ÖZÇAĞLAR – Coğrafyanın Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

 

 

Seminer – 6

Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR – Endülüs’te Kadın