Din Sosyolojisi

1. DİN SOSYOLOJİSİ TANITIMI

Bologna Bilgi Sistemi-Din Sosyolojisi (Yüksek Lisans)

Bologna Bilgi Sistemi-Din Sosyolojisi (Doktora)

2. DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İhsan TOKER

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU

Doç. Dr. Selman YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KENEVİR

Ar. Gör. Esra ÖZCAN

Ar. Gör. Rukiye KARDAŞ (35. Madde)

Ar. Gör. Mehmet Latif ÇEVİK  (35. Madde)

Ar. Gör. Muhammet Fatih DEMİRDAĞ (35. Madde)