Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Duran EKİZER

Öğr. Gör. Dr. Mehmet AKIN

Öğr. Gör.  Dr. Sema ÇELEM

Öğr. Gör. Dr. Ahmed İsmail Hassan ALY

Öğr. Gör. Dr. Gulhan ABEDALAZIZ MOH’D JALAL AL-TURK

Öğr. Gör. Feyzi KAPLAN

Öğr. Gör. Hatice ALSAÇ

Öğr. Gör. Fatma ÇAPCIOĞLU

Öğr. Gör. Murat OLTULU

Öğr. Gör. Bünyamin KORUCU

Öğr. Gör. Ayşe KARAKAYA

 

OKUTMANLAR

Okt. Walid Ramadan SALAMA

Okt. Sara MANSOUR

Okt. Nazir ALCHİCKH

Okt. Khuloud HAMOUD

Okt. Khaled YOUSSEF