İslam Tarihi ve Sanatları

III-İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

1- İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Eyup Baş (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Özdemir

Prof. Dr. İrfan Aycan

Prof. Dr. Nahide Bozkurt

Prof. Dr. Hasan Kurt

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin

Yrd. Doç.  Dr. Halide Aslan

Yrd. Doç. Dr.  Nurullah Yazar

Ar. Gör. Fatma Merve Çınar

Ar. Gör.  Kevser SİPAHİOĞLU

Ar. Gör. Ferda DEMİR AYCAN

Ar. Gör. Muharrem Samet Bilgin (35. Madde)

Ar. Gör. Canan Soylu Verep (35. Madde)

Ar. Gör. Fatmanur Kalan (35. Madde)

 

2- TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Prof. Dr. Zülfikar Güngör

Doç.  Dr. Abdülmecit İslamoğlu

Ar. Gör. Bilge İlhan (35. Madde)

Ar. Gör. Halim Yar (35. Madde)

Ar. Gör. Muhammet Akif Tiyek (35. Madde)

Ar. Gör. Nesrin Aydan Satar (35. Madde) 

 

3- TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Bayram Akdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Fatih Koca

Ar. Gör. Muhammet Sevinç

 

4- TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Abdülkadir Dündar (Anabilim Dalı Başkanı)

Ar. Gör. Adem Çetin (35. Madde)