Temel İslam Bilimleri

I-TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Muammer ESEN

1- TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Halis Albayrak (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İdris Şengül

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu

Prof. Dr. Mesut Okumuş

Prof. Dr. Mehmet Akif Koç

Yrd. Doç. Dr. Esra Gözeler

Ar. Gör. Hasan Yücel

Ar. Gör. Tuba Haşimoğlu

Öğr. Gör.  Dr. Mehmet Akın

Öğr. Gör. Dr. Sema Çelem

Öğr. Gör. Ayşe Karakaya

Öğr. Gör. Murat Oltulu

Ar. Gör. Kemal Türkmen (35. Madde)

2- HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Kamil Çakın (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal

Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

Prof. Dr. Bünyamin Erul

Prof. Dr. Ali Dere

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Emin Eren

Yrd. Doç. Dr. Suat Koca

Ar. Gör. Recep Gürkan Göktaş

Ar. Gör. Münevver Yeşilyurt

Ar. Gör. Bilal Değirmenci (35. Madde)

Ar. Gör. Fatih Bayram (35. Madde)

3- İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İbrahim Çalışkan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Şamil Dağcı

Prof. Dr. Osman Taştan

Prof. Dr. Selahattin Eroğlu

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan

Ar. Gör. Dr. Hadi Ensar CEYLAN

Ar. Gör. Kamil ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Feyzi KAPLAN

Öğr. Gör. Hatice ALSAÇ

4- KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Akbulut

Prof. Dr. Muammer Esen

Prof. Dr. İlhami Güler

Prof. Dr. Mahmut Ay

Prof. Dr. Muammer Esen

Doç. Dr. Hüseyin Sabri Erdem

Doç. Dr. İbrahim Aslan

Yrd. Doç. Dr. Rabiye Çetin

Ar. Gör. Tuğba Günal

Ar. Gör. Tuğba Öztürk

Ar. Gör. Mustafa Barış (35. Madde)

Ar. Gör. Hatice Kübra İmamoğlugil (35. Madde)

Ar. Gör. Meryem Özdemir Kardaş (35. Madde)

Ar. Gör. Hamdullah Ercik (35. Madde) 

5- İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hasan Onat (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Prof. Dr. Osman Aydınlı

Doç. Dr. Muzaffer Tan

Doç. Dr. Mehmet Kalaycı

Ar. Gör. İsmail Akkoyunlu

Ar. Gör. Nuran Üçok

Ar. Gör. Betül Yurtalan (35. Madde)

Ar. Gör. Mine Demirbilek (35. Madde)

Ar. Gör. Ebru Koçak (35. Madde)

Ar. Gör. Yunus İbrahimoğlu (35. Madde)

Ar. Gör. Ahmet Bedri Yavuz (35. Madde)

6- TASAVVUF ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Aşkar

Prof. Dr. Ahmed Cahid Haksever

Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu

Prof. Dr. Vahit Göktaş

Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirdaş

Ar. Gör. Dr. Mehmet Yıldız 

Ar. Gör. Harun Alkan (35. Madde)

7- ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof.  Dr. Zafer Kızıklı (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ömer Acar

Yrd. Doç.  Dr. Yaşar Daşkıran

Yrd. Doç. Dr. İbrahim FİDAN

Ar. Gör. Ayşe Nuran CANSIZ

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu

Öğr. Gör.  Dr. Duran Ekizer

Öğr. Gör. Bünyamin Korucu