Felsefe ve Din Bilimleri

II-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail KÖZ

1- MANTIK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İsmail Köz (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Necmettin Pehlivan

Ar. Gör. Zeynep Çelik (35. Madde)

Ar. Gör. Zehra ORUK AKMAN

Ar. Gör. Mustafa ÜLKÜ

2- FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Celal Türer (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Erincik

Ar. Gör. Tuba Nur Umut

Ar. Gör. Mustafa Kınağ (35. Madde)

Ar. Gör. Hatice Kırmacı (35. Madde)

Ar. Gör. Nazan Korkunç (35. Madde) 

3- İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Prof.  Dr. Müfit Selim Saruhan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.  Dr. Fehrullah Terkan

Prof. Dr. İbrahim Maraş

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Şahin

Ar. Gör.  Armağan Atar

Ar. Gör.  Hüseyin Yücel

Ar. Gör. Ayşenur Erken (35. Madde)

Ar. Gör. Bahar Özdemir (35. Madde)

Ar. Gör. Nilüfer Öztürk Kocabıyık (35. Madde) 

4- DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.  Dr. Engin Erdem

Yrd. Doç.  Dr. Zikri Yavuz

Ar. Gör.  Ahmet Erkan

Ar. Gör.  Yusuf Duman

Ar. Gör. Emine Göçer (35. Madde)

Ar. Gör. Serdar Atalay (35. Madde)

Ar. Gör. Nesim Aslantatar (35. Madde)

Ar. Gör. Kibar Gürbüz (35. Madde)

5- DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Baki Adam

Prof. Dr. Mehmet Katar

Prof. Dr. Ali İsra Güngör

Prof. Dr. Durmuş Arık

Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Yasin Meral

Ar. Gör. İlknur Uğurlu

Ar. Gör. Nadide Şahin (35. Madde) 

Ar. Gör. Dilek Özbey (35. Madde)

Ar. Gör. Mustafa Güre (35. Madde)

Ar. Gör. Arzu Yıldız (35. Madde)

6- DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Niyazi Akyüz (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İhsan Toker

Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu

Doç. Dr. Mehmet Cem Şahin

Yrd. Doç Dr. Selman YILMAZ

Ar. Gör. Dr. Fatma Kenevir

Ar. Gör. Mehmet Latif Çevik (35. Madde)

7- DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Öznur Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Mualla Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Nuran Erdoğruca Korkmaz

Ar. Gör. İsa Ceylan

Ar. Gör. Halil İbrahim Özasma (35. Madde)

Ar. Gör. Semra Nurdan Yağlı (35. Madde)

8- DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Cemal Tosun (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mualla Selçuk

Prof. Dr. Recai Doğan

Doç. Dr. Remziye Ege

Doç.  Dr. Yıldız Kızılabdullah

Yrd. Doç.  Dr. Halise Kader Zengin

Ar. Gör.  Ayşe Çalal

Ar. Gör. Betül Zengin 

Ar. Gör. Havva Sinem Uğurlu 

Öğr. Gör. Fatma ÇAPÇIOĞLU

Ar. Gör. Hasan Sözen (35. Madde)