Bölümlere Göre Akademik Kadro

I-TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Muammer ESEN

1- TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Halis Albayrak (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İdris Şengül

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu

Prof. Dr. Mesut Okumuş

Prof. Dr. Mehmet Akif Koç

Yrd. Doç. Dr. Esra Gözeler

Ar. Gör. Hasan Yücel

Ar. Gör. Tuba Haşimoğlu

Öğr. Gör.  Dr. Mehmet Akın

Öğr. Gör. Dr. Sema Çelem

Öğr. Gör. Ayşe Karakaya

Öğr. Gör. Murat Oltulu

Ar. Gör. Kemal Türkmen (35. Madde)

2- HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Kamil Çakın (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal

Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

Prof. Dr. Bünyamin Erul

Prof. Dr. Ali Dere

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Emin Eren

Yrd. Doç. Dr. Suat Koca

Ar. Gör. Recep Gürkan Göktaş

Ar. Gör. Münevver Yeşilyurt

Ar. Gör. Bilal Değirmenci (35. Madde)

Ar. Gör. Fatih Bayram (35. Madde)

3- İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İbrahim Çalışkan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Şamil Dağcı

Prof. Dr. Osman Taştan

Prof. Dr. Selahattin Eroğlu

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan

Ar. Gör. Dr. Hadi Ensar CEYLAN

Ar. Gör. Kamil ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Feyzi KAPLAN

Öğr. Gör. Hatice ALSAÇ

4- KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Akbulut

Prof. Dr. Muammer Esen

Prof. Dr. İlhami Güler

Prof. Dr. Mahmut Ay

Prof. Dr. Muammer Esen

Doç. Dr. Hüseyin Sabri Erdem

Doç. Dr. İbrahim Aslan

Yrd. Doç. Dr. Rabiye Çetin

Ar. Gör. Tuğba Günal

Ar. Gör. Tuğba Öztürk

Ar. Gör. Mustafa Barış (35. Madde)

Ar. Gör. Hatice Kübra İmamoğlugil (35. Madde)

Ar. Gör. Meryem Özdemir Kardaş (35. Madde)

Ar. Gör. Hamdullah Ercik (35. Madde) 

5- İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hasan Onat (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Prof. Dr. Osman Aydınlı

Doç. Dr. Muzaffer Tan

Doç. Dr. Mehmet Kalaycı

Ar. Gör. İsmail Akkoyunlu

Ar. Gör. Nuran Üçok

Ar. Gör. Betül Yurtalan (35. Madde)

Ar. Gör. Mine Demirbilek (35. Madde)

Ar. Gör. Ebru Koçak (35. Madde)

Ar. Gör. Yunus İbrahimoğlu (35. Madde)

Ar. Gör. Ahmet Bedri Yavuz (35. Madde)

6- TASAVVUF ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Aşkar

Prof. Dr. Ahmed Cahid Haksever

Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu

Prof. Dr. Vahit Göktaş

Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirdaş

Ar. Gör. Dr. Mehmet Yıldız 

Ar. Gör. Harun Alkan (35. Madde)

7- ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof.  Dr. Zafer Kızıklı (Anabilim Dalı Başkanı)

              Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Doç. Dr. Ömer Acar

Yrd. Doç.  Dr. Yaşar Daşkıran

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fidan

Ar. Gör. Ayşe Nuran CANSIZ

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu

Öğr. Gör.  Dr. Duran Ekizer

Öğr. Gör. Bünyamin Korucu

 

II-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail KÖZ

1- MANTIK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İsmail Köz (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Necmettin Pehlivan

Ar. Gör. Muhammet ÇELİK

Ar. Gör. Zeynep Çelik (35. Madde)

2- FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Celal Türer (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Erincik

Ar. Gör. Tuba Nur Umut

Ar. Gör. Mustafa Kınağ (35. Madde)

Ar. Gör. Hatice Kırmacı (35. Madde)

Ar. Gör. Nazan Korkunç (35. Madde) 

3- İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Prof.  Dr. Müfit Selim Saruhan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.  Dr. Fehrullah Terkan

Prof. Dr. İbrahim Maraş

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Şahin

Ar. Gör.  Armağan Atar

Ar. Gör.  Hüseyin Yücel

Ar. Gör. Ayşenur Erken (35. Madde)

Ar. Gör. Bahar Özdemir (35. Madde)

Ar. Gör. Nilüfer Öztürk Kocabıyık (35. Madde) 

 

4- DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.  Dr. Engin Erdem

Yrd. Doç.  Dr. Zikri Yavuz

Ar. Gör.  Ahmet Erkan

Ar. Gör.  Yusuf Duman

Ar. Gör. Emine Göçer (35. Madde)

Ar. Gör. Serdar Atalay (35. Madde)

Ar. Gör. Nesim Aslantatar (35. Madde)

Ar. Gör. Kibar Gürbüz (35. Madde)

 

5- DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Baki Adam

Prof. Dr. Mehmet Katar

Prof. Dr. Ali İsra Güngör

Prof. Dr. Durmuş Arık

Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Yasin Meral

Ar. Gör. İlknur Uğurlu

Ar. Gör. Nadide Şahin (35. Madde) 

Ar. Gör. Dilek Özbey (35. Madde)

Ar. Gör. Mustafa Güre (35. Madde)

Ar. Gör. Arzu Yıldız (35. Madde)

6- DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Niyazi Akyüz (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İhsan Toker

Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu

Doç. Dr. Mehmet Cem Şahin

Yrd. Doç Dr. Selman YILMAZ

Ar. Gör. Dr. Fatma Kenevir

Ar. Gör. Mehmet Latif Çevik (35. Madde)

7- DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Öznur Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Mualla Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Nuran Erdoğruca Korkmaz

Ar. Gör. İsa Ceylan

              Ar. Gör. Semra Nurdan Yağlı (35. Madde)

8- DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Cemal Tosun (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mualla Selçuk

Prof. Dr. Recai Doğan

Doç. Dr. Remziye Ege

Doç.  Dr. Yıldız Kızılabdullah

Yrd. Doç.  Dr. Halise Kader Zengin

Ar. Gör.  Ayşe Çalal

Ar. Gör. Betül Zengin 

              Ar. Gör. Havva Sinem Uğurlu 

Öğr. Gör. Fatma ÇAPÇIOĞLU

Ar. Gör. Hasan Sözen (35. Madde) 

 

III-İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

1- İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Eyup Baş (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Özdemir

Prof. Dr. İrfan Aycan

Prof. Dr. Nahide Bozkurt

Prof. Dr. Hasan Kurt

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin

Yrd. Doç.  Dr. Halide Aslan

Yrd. Doç. Dr.  Nurullah Yazar

Ar. Gör. Fatma Merve Çınar

Ar. Gör.  Kevser SİPAHİOĞLU

Ar. Gör. Ferda DEMİR AYCAN

Ar. Gör. Muharrem Samet Bilgin (35. Madde)

Ar. Gör. Canan Soylu Verep (35. Madde)

Ar. Gör. Fatmanur Kalan (35. Madde)

2- TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Prof. Dr. Zülfikar Güngör

Doç.  Dr. Abdülmecit İslamoğlu

Ar. Gör. Muhammet Akif Tiyek 

Ar. Gör. Bilge İlhan (35. Madde)

Ar. Gör. Halim Yar (35. Madde)

Ar. Gör. Nesrin Aydan Satar (35. Madde) 

 

3- TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Bayram Akdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Fatih Koca

Ar. Gör. Muhammet Sevinç

 

4- TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Abdülkadir Dündar (Anabilim Dalı Başkanı)

Ar. Gör. Adem Çetin (35. Madde)

 

IV-DÜNYA DİNLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

1-HIRİSTİYANLIK ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

2-YAHUDİLİK ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

Ar. Gör. Canan KURTKAYASI

3-HİNT VE UZAK DOĞU DİNLERİ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

 

V-YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin ERUL

1-DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

2-DİNİ HİTABET ANABİLİM DALI 

3-DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL YÖNTEMLERİ ANABİLİM DALI

Ar. Gör. Havva Sinem Uğurlu Bakar

4-DİN HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE DENETİM ANABİLİM DALI

 

VI-İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

Ar. Gör. Dr. Şahin Kızılabdullah

 

VII-İNGİLİZCE İLAHİYAT PROGRAMI

Program Başkanı: Prof. Dr. Fehrullah Terkan

 

VIII-ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Dere