Seminer – Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ

      Sosyolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

         Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi seminerlerinin on dördüncüsü ve sonuncusu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ’ın “Sosyolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” adlı sunumu ile 24 Mayıs Çarşamba 17.00 da gerçekleşmiştir. Sayın Erbaş, sosyal bilimlerin birbiriyle olan ilişkisinde olması gereken bağlantıya vurgu yapmış, disiplinlerarası çalışmaların önemine değinerek sunumuna başlamıştır. Tarihle sosyolojinin nasıl buluştuğunu ve hangi isimlerin ne tür katkılarda bulunduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Ona göre Avrupa ve Amerika kökenli damarlar bu buluşmaya imkan sağlamıştır. Kendisi yükselen sosyoloji alanında Henri Lefebvre, David Harvey, Michel Foucault gibi önemli isimlerden bahsetmiş ve bu isimlerin Türkiye’deki yansımalarından söz etmiştir. Tarih yazımında nesnelliğin mümkünlüğü hususu bu yansımanın en belirgin noktalarından biridir. Hocamız tarih yazımının iktidara hizmet edebildiğini söyleyerek ezilenlerin ve küçük adamların tarihinin yazılması gerektiğini, böylelikle nesnel bir yapıya doğru gidileceğini söylemiştir. Özelde İslam Tarihi’nde dinin pratik alanını gözlemleyerek nesnel bir tarih yazılabileceğini de belirtmiştir.

     Sayın Erbaş, Türkiye’de başta Halil İnalcık olmak üzere Sencer Divitçioğlu, Şevket Pamuk, Korkut Boratav gibi sosyoloji biliminde önde gelen isimlerden bahsetmiştir. Sözlerini sosyolojinin tarihle birlikte pek çok alan için önemli bir yardımcı disiplin olduğunu vurgulayarak sonlandırmıştır.