Seminer – Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN

      Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN – Türkiye’de Bilim Tarihçiliği
        Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin yedincisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN ’ın “Türkiye’de Bilim Tarihçiliği” adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın hocamız sunumunun başında Bilim Tarihinin bir disiplin olarak dünyada ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Ardından da Türkiye’de Bilim Tarihi çalışmalarının başlangıcı ve ilk çalışmalar üzerinde durmuştur. Bu bağlamda Salih Zeki Bey ve Dr. Adnan Adıvar’ın eserleri ile Bilim Tarihinin Türkiye’de gelişmesine yaptıkları katkılardan bahsetmiştir. Türkiye’nin ilk doktoralı bilim tarihçisi olan Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın dünya literatürüne geçen çalışmaları hakkında bilgi veren hocamız, 1955 yılında onun öncülüğünde üniversitemiz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurulan Bilim Tarihi kürsüsünün dünyada o tarihte var olan birkaç kürsüden biri olduğunu dile getirmiştir. Bilim Tarihi alanındaki son gelişmeler ve bu alana bağlı yeni ortaya çıkan alt bilim dallarıyla ilgili değerlendirmeler ile Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN hocamız sunumunu bitirmiştir.