Seminer – Ar.Gör. Fatma Merve ÇINAR

 Endülüs’te Kadın

       Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin altıncısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma Merve Çınar’ın “Endülüs’te Kadın” adlı doktora çalışmasının sunumu ile gerçekleşmiştir. Kendisi bu çalışmasında konunun belirlenmesinden planlama, araştırma ve yazma aşamasına kadar pek çok hususu dinleyicilerle paylaşmıştır. Araştırmasını yaparken karşılaştığı zorluklar ve bunların aşılmasına ilişkin tecrübelerini aktaran Hocamız, araştırmasının ana kaynakları ve tezinin içeriği ile ilgili bilgiler vermiştir. Kendisi Endülüs’te hem İslam’ın hem Batı’nın hem de yerel unsurların şekillendirdiği Kadın portresini satır arası ve derin okumalarla gün yüzüne çıkarmayı hedeflemiştir. Kadına yönelik ya da onlar hakkında bütüncül bilgi veren eserlerin yok denecek kadar az olması sebebiyle kaynak yelpazesini olabildiğince geniş tutmuş ve pek çok kaynaktan elde ettiği bilgilerle Endülüs’te Kadını toplumsal, sosyo-kültürel ve eğitsel temelde irdelemeye çalışmıştır. Türkiye’de Endülüs tarihine yönelik çalışmaların dil ve coğrafya ile ilgili zorluklarından dolayı sınırlı sayıda olduğunu dile getirerek lisansüstü çalışma yapan ve yapacak olan araştırmacılara bu alana yönelme konusunda da örneklik teşkil etmiştir.