Seminer – Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

     Coğrafya’nın Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

       Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin beşincisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR’ın “Coğrafya’nın Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın Hocamız Coğrafya biliminin kültürel, tarihi, ekonomik, fiziki ve bölgesel coğrafya gibi alt kollarını sıralayarak öncelikle bu alanın disiplinlerarası bir özelliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Kendisi coğrafyanın en basit şekliyle içinde yaşadığımız dünyayı ele alan ve yeryüzünü, insanı, mekânı ve çevreyi bir arada bütünleştirebilen eşsiz bir disiplin olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle de Coğrafya, sosyal bilimler ve fen bilimleriyle olan bağlantısı bakımından benzersiz bir alan olma özelliğine sahiptir. Coğrafyanın kültürün, toplumun ve ekonominin dinamiklerini anlaması/çalışması bakımından sosyal bilimlerin içinde yer aldığını; fiziksel peyzajın ve çevresel süreçlerin dinamiklerini anlamak bakımından da fen bilimlerinin içinde yer aldığını vurgulamıştır.