Seminer – Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN

Tezlerimiz ve Biz – İlahiyat Fakültelerinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin Değerlendirilmesi

      Tarih araştırmacısının farklı bilimlerden yararlanması ihtiyacına binaen Ankara Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafınca Prof. Dr. Eyüp BAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN’ın koordinatörlüğünde “Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri”nin ikincisi 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleştirilmiştir. Konuşmacı olarak fakültemiz öğretim üyesi ve seminer programının yardımcı koordinatörü Sayın Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN  bizlerle olmuştur. Kendisi “Tezlerimiz ve Biz – İlahiyat Fakültelerinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumuyla lisansüstü tezleri inceleyerek dönem, konu, üniversite, danışman, kaynak ve metodolojik açıdan sayısal verilerle değerlendirmelerde bulunmuştur. Öncelikle lisansüstü eğitimle ilgili önyargı/önbilgileri derlemiş, YÖK ve İSAM veritabanlarından İslam Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini belirttiğimiz açılardan ele alarak bazı sonuçlara ulaşmıştır. Akabinde lisansüstü eğitim yapacak ve yapmakta olan araştırmacılara incelediği tezlerden hareketle önerilerde bulunmuş, nitelikli araştırmalar ve İslam Tarihi alanına katkı sağlayacak çalışmalar yapılabilmesi için önemli bilgiler vermiştir.

Program, Dekanlık adına plaket ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrencileri adına çiçek takdimi ile son bulmuştur.