İslam Tarihi Seminerleri-I

 Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri-I

     Tarihî bir olayı ya da dönemi incelerken günümüzde hepsi farklı disiplinlerin araştırma alanlarını oluşturan pek çok faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik tarih araştırmalarında farklı disiplinlerle işbirliği yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Kronolojiyi tespit için maddi kalıntılardan yararlanılması (arkeoloji), eski yazılı belge ve kitabelerin okunması (paleografi-epigrafi), bulunan paraların analizinin yapılması (nümizmatik sicilografi) veya tarihî olaylar üzerinde büyük etkisi olan  fiziksel koşulların tespit edilmesi (coğrafya) ile sosyoloji, antropoloji, iktisat tarihi ve benzerleri gibi daha pek çok disiplin bu bağlamda zikredilmektedir.

   Tarih araştırmacısının farklı bilimlerden yararlanması ihtiyacına binaen Ankara Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafınca Prof. Dr. Eyüp BAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN’ın koordinatörlüğünde “Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri” düzenlenecektir. Seminerler 2016-2017 eğitim öğretim yılının bahar döneminde ve haftada bir yapılacaktır.

 

Seminer Programı