İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu ekte sunulmuştur.

İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Sınavı 19.01.2017 saat 10:00’da Fakülte Kurul Odasında yapılacaktır.