Özbekistan Heyetinin Ziyareti

Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Orta ve Yakın Doğu Ülkeleri ile İlişkiler Departmanı başkanı Otabek AKBAROV, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Abdukhalimov BAKHROM ve Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulfat KADİROV’dan oluşan heyet 28.11.2016 tarihinde fakültemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Dekanımız Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL tarafından kabul edilen heyete fakültemiz hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Karşılıklı işbirliği içerisinde eğitim faaliyetlerinde bulunma konusunda fikir birliğine varılmış ve iyi dilek temennilerinde bulunulmuştur. Ayrıca Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulunan İmam Buhari Külliye’sinde tesis edilmesi düşünülen İmam Buhari Uluslararası Araştırmalar Merkezi hakkında da fikir teatisinde bulunulmuş ve söz konusu merkez tarafından yürütülecek eğitim ve yayın faaliyetlerinde işbirliğinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Karşılıklı hediye takdiminin ardından görüşme sona ermiştir. Görüşmeye DekanYardımcılarımız ve fakültemiz öğretim üyelerinden bazıları da iştirak etmişlerdir.

img_1882

img_1887

img_1896

img_1905