2016-2017 İNTERAKTİF KAYIT DUYURUSU

2016-2017 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde güz yarıyılı kayıt yenileme başlama bitiş tarihleri;

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

İnteraktif Kayıt/Kayıt Yenileme Haftası Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

19 Eylül 2016 Pazartesi Saat: 09.00

25 Eylül 2016 Pazar Saat: 23.59

Ekle Bırak Ve Mazeret Kayıtları Haftası Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

03 Ekim 2016 Pazartesi Saat: 09.00

09 Ekim 2016 Pazar Saat:23.59

 DANIŞMANLAR İÇİN ONAY TARİHLERİ

İnteraktif Kayıt/Kayıt Yenileme Haftası Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

19 Eylül 2016 Pazartesi Saat: 09.00

26 Eylül 2016 Pazartesi Saat: 23.59

Ekle Bırak Ve Mazeret Kayıtları Haftası Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

03 Ekim 2016 Pazartesi Saat: 09.00

10 Ekim 2016 Pazartesi Saat:23.59

olarak belirlenmiştir.

 • İnteraktif kayıt sürecinin sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ve eğitim-öğretim yönetmeliğimizle hüküm altına alınan ders alma işlemlerine ilişkin açıklamalar kapsamında öğrencilerimiz ders seçimi yapmalıdırlar.
 • Ders kaydını yapan öğrencinin kaydının tamamlanabilmesi için 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar ÖĞRENCİNİN DANIŞMANI TARAFINDAN ONAY VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 • Ders kaydı esnasında aşağıdaki tabloda “Karşılaşılan Durum” sütununda belirtilen durumla/durumlarla karşılaşan öğrenci yine tabloda “Yapılması Gereken İşlem” sütununda belirtilen işlem/işlemleri yapmalıdır.
 • Ekle-Bırak haftasında ders kaydı yapabilmeniz için 19-25 Eylül 2016 interaktif ders kaydı     haftasında sisteme girip ders kaydı yapmanız gerekmektedir.

 

DERS KAYIT FORMU İLE KESİNLİKLE DERS KAYDI YAPILMAYACAKTIR.

 • Ders Kayıt Formu doldurarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • ÖĞRENCİLER EKLE-BIRAK VE MAZERET KAYITLARI HAFTASINDAN SONRA DERS KAYIT ONAY FORMUNU OBS’DEN ALARAK KONTROL ETMELİDİR.
 • ÖĞRENCİ DERS KAYIT ONAY FORMUNUN DOĞRULUĞUNU ONAYLAMALIDIR.
 • ÖĞRENCİ DERS KAYIT ONAY FORMUNU DANIŞMANINA ONAYLATTIRMALIDIR.
 • ÖĞRENCİ VE DANIŞMANI TARAFINDAN ONAYLANAN DERS KAYIT ONAY FORMUNUNUN ÇIKTISININ ALINMASI ÖNERİLİR.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİMİZ KAPSAMINDA DERS KAYIT İŞLEMLERİMİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği ders saati 30’dan çok olamaz.
 • Devam koşulunu yerine getiren öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersleri toplam otuz saatin %10’unu aşmamak üzere alabilir.
 • MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİ 39 saati aşmayacak şekilde ders alabilir.
 • Öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve alması gereken yarıyılda/yılda almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri alması gereken ders saati sınırı ölçüsünde öncelikle almakla yükümlüdür.
 • Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.
 • Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve alabileceği haftalık ders saati sınırında kalmak koşulu ve danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00- 2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir.
 • Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.
 • Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.
 • Mezun olunabilmesi için tamamlanması gereken 240 AKTS’nin tamamlandığından emin olunuz. Tüm zorunlu ve alınması gereken seçmeli dersler alınmasına rağmen eğitim programında yapılan değişiklikler nedeni ile öğrencinin AKTS açığı çıkıyorsa, 240 AKTS tamamlanacak şekilde seçmeli derslerden ders alınması sağlanmalıdır.

Saygılarımızla.
Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü