ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri olarak,15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahcı Terör Örgütü mensuplarınca kalkışılan darbe teşebbüsünü şiddet ve nefretle kınıyor, Üniversite Senatomuzun konuyla ilgili yaptığı açıklamaya aynen katılıyoruz. Buna ilaveten, adı geçen terör örgütünün halkımızın dînî duygularını istismar etmesi sebebiyle aşağıdaki hususları kamuoyuna açıklamayı gerekli görüyoruz.

1. İslam Dininin her konuda, açıklık, sadelik ve şeffaflık çağrısına rağmen, kendini gizleyen, olduğundan farklı gösteren, takiyye yapan, amaçlarına ulaşmak için helal-haram tanımayan, sınav sorularını çalarak başkalarının haklarına tecavüz eden, şantaj yapan, kumpas kuran, yalan söyleyen, yasal olmayan dinlemeler yaparak başkalarının mahremiyetini ihlal eden ve gayrı meşru yollarla Devleti ele geçirmeye çalışan din ve ahlak dışı bu yapının yüce Dinimizle bir ilgisi olamaz.

2. Eğitim faaliyetleri görüntüsü altında, masum ve tartışılmaz dînî otorite, mutlak bağlılık ve itaat, rüyalar ve gizemli hikayelerle insanları aldatma, yabancı kültürlerden kaynaklanan mehdi-mesih inancını kullanarak manevi otorite elde etme, bâtınî ve hurûfî söylem, Allah ve Peygamberle görüşme gibi temel İslam öğretileriyle asla bağdaşmayan fikirlerle kitleleri uyuşturan; ekonomik ve siyasi bir çıkar ağına dönüştürülen yapısıyla uluslararası güç odaklarının hizmetine sunulan bu örgütle mücadelede, toplumun her kesimi devletimizin yanında yer almalıdır.

3. Milletimizin manevi duygularını istismar ederek, hurafe ve akıl dışı söylemlerle gençlerimizi etkileyip kirli amaçlarına hizmet ettiren bu ve benzeri yapılar karşısında, doğru bir İslam anlayışı için bilimsel ve akılcı yöntemlerle, sorgulayıcı, eleştirici ve analitik bir yaklaşımın din eğitim ve öğretiminde de çok önemli olduğu gerçeği, bu menfur olay vesilesiyle bir kez daha anlaşılmıştır. İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve çalışanları olarak bizler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlayışla halkımızın hizmetinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

4. Bu vesileyle, içlerinde, kendi mezunlarımızdan, Polis Özel Harekat Merkezi Camii İmam-Hatibi Mustafa YAMAN’ın da bulunduğu bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kendi halkına kurşunla bombayla acımasızca saldıran bu canilerin hukuk içerisinde layık oldukları cezaları alacaklarına inanıyor, bu tür menfur girişimlerden milletimizi ve ülkemizi korumasını Cenabı Hak’dan niyaz ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ