KIRŞEHİR – HACIBEKTAŞ – KAYSERİ GEZİSİ

Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR yönetiminde 14-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında öğrencilerimize yönelik bir gezi düzenlenmiştir. Kırşehir, Hacı Bektaş ve Kayseri şehirlerini kapsayan bu gezi ile öğrencilerimizin Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari eserlerini yerinde görmeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda Kırşehir’de Ahi Evran Zaviyesi, Cacabey Medresesi ve Aşık Paşa Türbesi, Hacı Bektaş’ta Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı ve Kayseri’de ise Hunat Hatun Külliyesi, Hacı Kılıç Camii, Kayseri Ulu Cami, Kurşunlu Cami, Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Daruşşifası, Karatay Han ve Döner Kümbet gibi eserler ziyaret edilerek mimari özellikleri ve süslemeleri incelenmiştir. Gezimizin Kayseri bölümüne, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celil Arslan da katılarak, öğrencilerimize rehberlik yapmıştır.

IMG_7844 IMG_7946 IMG_8218 IMG_8476