REA’nın İlk Müslüman Kadın Başkanı Fakültemizden

Fakültemizin iki dönem dekanlığını yapan, halen Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mualla Selçuk, REA’ya (Religious Education Association) başkan seçildi. 1903’te kurulan organizasyonun kurucuları arasında John Dewey de bulunuyor. Kuruluşunun üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçen REA’ya ilk defa Müslüman bir kadının başkan seçilmesi heyecan yarattı. Seçim pusulasında da Prof. Dr. Mualla Selçuk’un adının yanında Ankara Üniversitesi yazması ayrı bir gurur kaynağı oldu. REA’nın daha önceki başkanları sadece Amerika’daki bilim insanları arasından görevlendirilirken, son iki başkan Avrupa’dan seçildi. Avrupalı Başkanların ilki Hollanda’dan ikincisi Almanya’dandı. Prof. Dr. Mualla Selçuk 6-8 Kasım 2015’te Atlanta’da düzenlenen yıllık Kongrede Başkan olarak aday gösterildi ve seçildi. Amerika dışından seçilen üçüncü Avrupalı başkan olan Prof. Dr. Mualla Selçuk iki yıldan beri REA’nın Yönetim Kurulu üyesi (Member at-Large) olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Mualla Selçuk’un görevi 2016’da başlayacak ve 2019’un sonunda sona erecek. Prof. Dr. Mualla Selçuk, 2016’da Vice President and Program Chair-Elect olarak sorumluluk üstlenecek. Bu dönem, mevcut Başkanla birlikte çalışma ve oryantasyon dönemi olarak değerlendiriliyor. 2017 yılındaki görev ise Program Chair and President Elect olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Mualla Selçuk bu dönemde Seçilmiş Başkan olarak Missouri-St. Louis’teki Kongreyi düzenleyecek. 2018 yılında President, 2019 yılında ise Past President olarak görev yapacak. Prof. Dr. Mualla Selçuk, organizasyonda yer alan “Akademik Disiplinlerde ve Kuruluşlarda Din Eğitimi”, “İnanç Topluluklarında Din Eğitimi” ve “Günlük Yaşamda ve Küresel Dünyada Din Eğitimi” forumlarına da başkanlık yapacak.

Mualla Selçuk

REA Nedir?

Din Eğitimi alanında, dünyadaki akademik birimler arasında iletişim sağlamak, bilimsel araştırma, eğitim öğretim ve liderlik etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturmak amacıyla 1903’te Amerika’da kurulmuştur. Kurucuları arasında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye davet edilen ve Türk Milli Eğitim Sistemi hakkında bir rapor hazırlayan John Dewey de bulunmaktadır. REA Din Eğitimi alanında yapılan araştırmaları özendirme, paylaşma ve eleştirme süreçlerini dört önemli organla yürütmektedir. Bunlar, “Religious Education Dergisi”, “Horizons Kitap Serisi”, “AAR (American Academy of Religion) tarafından her yıl düzenlenen ve Din alanında en geniş katılımlı kongre olarak kabul edilen Kongrede bir oturum düzenlemek”, “ Yıllık Kasım Kongreleri”.

Not: Bu haberin formatı ve içeriği, büyük ölçüde, 01-30 Kasım 2015 tarihli Ankara Üniversitesi Bülteni’nin 190. Sayısının 25. Sayfasından alıntılanmıştır.