DEZAVANTAJLI GRUPLAR, MANEVİ BAKIM VE PSİKO-SOSYAL BAKIM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ PROJESİ

AB+UAua_logo

ankaraila

Kırıkkale Valiliği Proje Destek Ofisi ve Kırıkkale İl Müftülüğü’nce hazırlanan, İl Müftülüğü adına 2015 Yılı Erasmus + (Plus) Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında başvurusu yapılan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak ortak olduğumuz  “Dezavantajlı Gruplarla İlgili Kurumlarda Manevi Bakım ve Psiko-Sosyal Bakım Uygulamalarının İncelenmesi” projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler arasında yer almıştır.

Proje ile; Dezavantajlı gruplara yönelik iyi uygulamaların AB ülkelerinde manevi, sosyal ve psikolojik bakım uygulamalarının katılımcılar tarafından yerinde görülerek incelenmesi, mesleki formasyon ve yeterliliklerinin artırılmasına, iyi uygulama modellerinin ve öğrenilen deneyimlerin basılı, görsel, sosyal medya ve internet vasıtası ile ülkemizde yaygınlaştırılmasına, konsorsiyum üyelerinin bağlı oldukları birimlerin/bakanlıkların dezavantajlı gruplara dair sosyal politikalarını belirlemesine, ilgili kurumlar arası işbirliği ağının geliştirilmesine, Onuncu Kalkınma Planı’nda dezavantajlı grupların entegrasyonu ve fırsat eşitliğine dair belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Proje, madde bağımlıları, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, mülteciler, eski hükümlüler, yoksullar gibi dezavantajlı grupların entegrasyonu ve fırsat eşitliğine yönelik manevi ve psiko-sosyal bakım uygulamalarının yerinde görülerek dezavantajlı gruplar ile ilgili kurumlarımızın yetişkin eğitimi personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve proje konusuna dair yurt dışında gelişim fırsatları kazandırılmasını içermektedir.

Projenin sonucu olarak, katılımcılarının edindiği deneyimlerin bölgedeki paydaşlara aktararak manevi ve psiko-sosyal bakım uygulamaları konusunda ilgili kurumlarımızın hizmetlerin iyileştirilmesi, etkinleştirilmesi, ve kapasitesinin artırılması beklenmektedir.

Projenin katılımcıları, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli’nde dezavantajlı gruplar ile çalışan yetişkin eğitimi ile ilgili kurumlardan oluşan konsorsiyum üyesi kamu kurumları, üniversite, STK’ ların çalışan yetişkin eğitimi personelinden oluşan 30 kişi yer almaktadır. Personel hareketliliği, 2016 yılında AB ülkelerinden Almanya, İspanya ve Macaristan’da iki’ şer haftalık konularında iş başı eğitimi ve izleme faaliyetleri olarak gerçekleştirilecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde proje konusu ile ilgili uygulamaların yerinde görülmesi, incelenmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve projenin raporlanması faaliyetleri ile projenin amacına ulaşması ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacak ortak çalışmanın projenin konsorsiyum üyelerinin kapasitesinin artmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Proje, Fakültemizin de içinde yer aldığı konsorsiyum dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyetlerde bulunan geniş üye profiline sahiptir. Projemizin konsorsiyum üyeleri aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır;

Kırıkkale İl Müftülüğü

 1. Kırıkkale Valililiği
 2. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 3. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 5. Kırıkkale Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 6. Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü
 7. Kırklareli Halk Eğitim Merkezi
 8. Kırıkkale SYDV
 9. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği
 10. Sistem ve Jenerasyon Derneği -Ankara
 11. Kırklareli Kadın Girişimci Derneği

Proje konusunda Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli’ndeki mevcut durum ile AB ülkelerindeki durumu kıyaslayarak, iyi örneklerin uygulanması için gerekli çalışmaların ve tekliflerin yapılmasına, bölgemizde ve ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.