Disiplinlerarası Felsefe-Kelam Semineleri

Fakültemiz bünyesinde, disiplinlerarası akademik iletişim ve etkileşimin geliştirilmesine yönelik olarak, “Felsefe-Kelâm Seminerleri” başlığı altında Felsefe ve Kelâm disiplinlerinin kesişim alanlarında 15 günde bir periyodik olarak düzenlenecek seminerler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu seminerlerden ilki 5 Mart 2020 tarihinde, “Felsefe- Kelam İlişkisi Üzerine Bir Tartışma: Ontoloji, Teoloji ve Onto-Teoloji” başlığı ile Doç. Dr. Engin ERDEM tarafından sunulmuştur. Seminerlerin ana gayesi, bu alanların ortak meselelerini ele almaktır. Bu çerçevede, adı geçen alanların belirli konulardaki metodolojileri ve meselelere yaklaşımları tartışılmakta ve farklı perspektifler bir sunum eşliğinde müzakere edilmektedir. Teorik ortak zeminler ve farklılıkların ele alınması sonucunda ortaya çıkacak fikir teatilerinin, hem yürütülen akademik araştırmalara katkı sağlaması hem de yeni akademik çalışmalar hakkında ufuk açıcı olması umulmaktadır. 2019-2020 Bahar döneminden itibaren, Tanrı anlayışını merkeze alarak gerçekleştirilmeye başlayan bu seminerler, Felsefe ve Kelâm alanlarındaki öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Felsefe-Kelâm Seminerleri etkinleri ile ilgili bilgi felsefekelamseminerleri@gmail.com adlı e-posta adresinden alınabilir.