Doç. Dr. Yaşar Kutluay Paneli

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı işbirliği ile merhum Doç. Dr. Yaşar Kutluay Hocamızın anısına “Ankara İlahiyatta Mezhepler Tarihçiliği ve Yaşar Kutluay” başlıklı panel 12 Aralık 2019’da Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin yanı sıra Kutluay’ın ailesi katıldı. Doç. Dr. Yaşar Kutluay’ın kaybolduğu elim kazanın 50. yılı münasebetiyle düzenlenen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Onat’ın yaptığı panele; Prof. Dr. Osman Aydınlı, Prof. Dr. Baki Adam, Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve doktora öğrencisi Ümmügülsüm Şentürk konuşmacı olarak katkıda bulundu. Panelin açılış konuşmasında Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Kutluay’ın fakülte tarihindeki yerine ve fakültemizin faaliyetlerinin devamı için gösterdiği çabaya dikkat çekti. Panelde; öncelikle Ankara İlahiyat’ın kuruluşundan itibaren İslam Mezhepleri Tarihi alanının gelişimine katkıda bulunan öğretim üyeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Kutluay’ın hayat hikayesi, bilimsel birikimi ve eserleri bağlamında alana sunduğu katkılar özel olarak ele alındı. Bu çerçevede ilk panelist Prof. Dr. Osman Aydınlı; İslam Mezhepleri Tarihi alanın gelişim seyrinden, Ankara İlahiyat İslam Mezhepleri Tarihi öğretim üyelerinin alana katkılarından söz etti. Ümmügülsüm Şentürk; Yaşar Kutluay’ın hayat hikayesinin yanı sıra bilimsel kişiliği, seyahatleri ve akademik faaliyetlerine değindi. Kutluay’ın Yahudilik ile ilgili çalışmalarını konu edinen Prof. Dr. Baki Adam, Kutluay’ın Türkiye’de Yahudilik üzerine çalışma yapan ilk araştırmacı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sönmez Kutlu ise, Yaşar Kutluay’ın Nurculuğu akademik bir perspektifle ele aldığı makalesinden hareketle Nurculukla ilgili yaptığı tespitler üzerinde durdu. Panel; merhum öğretim üyemiz Doç. Dr. Yaşar Kutluay’ın eşi Suzan Kutluay, kardeşi Kamil Kutluay ve Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu’nun, Kutluay’a dair hatıralarını dinleyicilerle paylaşmalarının ardından sona erdi.