Seminer – Doç. Dr. Eyüp Şahin –

İslam Tarihi Anabilim Dalının düzenlediği Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin sonuncusu Fakültemiz İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Eyüp Şahin’in “İslam Felsefesi ve İslam Tarihi İlişkisi” adlı sunumu 2 Mayıs 2019 Perşembe saat 17:00’da gerçekleşmiştir. İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Eyüp Baş’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Sayın Şahin, İslam Felsefesinin tarihini sistematik bir biçimde ele almış ve ilk olarak İbn Haldun ve İbn Sina gibi düşünürlerin tarih ve felsefe tanımlarından bahsetmiştir. Antik Yunan’dan İslam Dünyasına Felsefenin güzergahlarına değinen Hocamız, bu alanın kaynaklarını sıralamış ve alanın kendine özgü problemlerini de dile getirmiştir. Verdiği bilgilerden hareketle İslam Tarihi ile etkileşimin söz konusu olabileceği hususlar, dinleyicilerden gelen sorulara verilen cevaplarla ve yapılan mülahazalarla daha açık hale getirilmiştir.

Seminer, Prof. Dr. Eyüp Baş’ın kapanış ve değerlendirme konuşmalarıyla sona ermiştir. 7 Mart’tan bugüne kadar sekiz farklı seminerin gerçekleştirildiğini belirten Sayın Baş, verimli geçen bu seminerlerin kalıcı hale gelmesini ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla sunumların metinleştirilerek yayımlanacağını ve Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları Serisi olarak okuyucuların istifadesine sunulacağının haberini vermiştir. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde farklı organizasyonları da gerçekleştirmeyi planladığını ifade etmiştir. 

Seminerden Kareler