Seminer – Doç. Dr. Yasin Meral

 

İslam Tarihi Anabilim Dalının düzenlediği Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin yedincisi fakültemiz Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Yasin Meral’ın “Dinler Tarihi ve İslam Tarihi Anabilim Dallarının Akademik Çalışmalarında İş Birliği” adlı sunumu ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 17:00’da gerçekleşmiştir. Sayın Meral, öncelikle Dinler Tarihinin bilgi edinmede hangi yöntemleri kullandığından bahsetmiş ve bilgiyi nasıl ortaya koymaya çalıştıklarını izah etmiştir. Bu husustan hareketle İslam Tarihini daha iyi anlamak için Mısır Mitolojisinden, Yahudi ve Hristiyan kaynaklardan faydalanılması ve bu kaynakların İslam Tarihi kaynaklarıyla birlikte kullanılması gerektiğini dile getiren Hocamız, bunun özellikle erken dönem diğer din mensupları ile ilişkilerin açıklanmasında elzem olduğunu vurgulamıştır. Sayın Meral, Kur’an kıssalarını anlamak için de aynı durumun geçerli olduğunu söylemiş ve başka örnekler eşliğinde seminerini tamamlamıştır. Sayın Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Yazar’ın değerlendirme konuşmaları ve dinleyicilerin sorularıyla seminer sona ermiştir. 

 

Seminerden Kareler