Seminer – Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TAN – İslam Hukuku ve İslam Tarihi İlişkisi

Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin beşincisi fakültemiz İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Tan’ın “İslam Hukuku ve İslam Tarihi İlişkisi” adlı sunumu ile 4 Nisan Perşembe günü saat 17:00’da Ebu Hanife Salonunda gerçekleşmiştir. Sayın Tan, tarih, tarih felsefesi, fıkıh/hukuk, fıkıh tarihi ve fıkıh felsefesi gibi kavramlar hakkında istifade edebileceğimiz pek çok bilgi aktarmıştır. Özellikle tarih tasavvuruna vurgu yapan Hocamız, hukukî bilgilerin, fıkhî meselelerin bu tasavvurda belirleyici unsurlar olduğunu dile getirmiştir. Hukuk ve Tarih ilişkisini inceleyebilmek için tarihte dönemlendirme yapılabileceğini ve bu dönemler arasında Cahiliye olarak adlandırılan İslam Öncesi dönemin tarihî ve fıkhî açılardan okunarak ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Fıkıh kaynakları olmaksızın tarih araştırmalarının eksik kalacağını, tarih ve hukuk araştırmacılarının birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden Hocamız, örnekler eşliğinde bu ilişkiyi  açıklamaya çalışmıştır. Dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırarak seminerini sonlandırmıştır. 

 

Seminerden Kareler