Seminer – Doç. Dr. Fatih KOCA

Doç. Dr. Fatih Koca – Türk Din Musikisi ve İslam Tarihi İlişkisi

Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin dördüncüsü fakültemiz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Fatih Koca’nın “Türk Din Musikisi ve İslam Tarihi İlişkisi” adlı sunumu ile 28 Mart Perşembe günü saat 17:00’da gerçekleşmiştir. Sayın Koca, Musiki ile ilgili araştırmalarda İslam Tarihi kaynaklarının kullanıldığını ve Dini Musikinin tarih biliminden ayrılamayacağını izah etmiştir. Kendisi, İslam Tarihi kaynaklarından Musikiye dair örnekler vermiş ve Dini Musiki araştırmalarının daha da ileriye gitmesi için İslam Tarihini çalışmalarına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak seminerini sonlandırmıştır. Ayrıca dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırmıştır. 

 

Seminerden Kareler