Seminer – Prof. Dr. A. Cahit Haksever

Prof. Dr. A. Cahit Haksever – Tasavvuf ve İslam Tarihi İlişkisi

2018-19 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin ikincisi Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın  Prof. Dr. A. Cahit Haksever’in “Tasavvuf ve İslam Tarihi İlişkisii”adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın Haksever, Tasavvuf ve İslam Tarihi alanlarının aynı kaynaklara farklı yönlerden baktığına, araştırmalara kaynaklık teşkil eden eserlerin aynı zamanda tarih eserleri de olduğuna işaret etmiştir. Bu konuda özellikle menakıbnamelerin üzerinde durmuştur. Menkıbe yazarlarının dönemin siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi yapısına ışık tuttuğundan bahsetmiş; Belge ve Kroniklerin olmadığı yerde menakıbnamelerin birinci dereceden önem taşıdığını ifade ederek seminerini sonlandırmış ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamıştır. 

Seminerden Kareler