Seminer – Prof. Dr. Abdülkadir Dündar

Prof. Dr. Abdülkadir Dündar – Türk İslam Sanatları Tarihi ve İslam Tarihi Anabilim Dallarının Akademik Çalışmalarında İşbirliği

2018-19 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin İlki Fakültemiz Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın  Prof. Dr. Abdülkadir Dündar’ın “Türk İslam Sanatları Tarihi ve İslam Tarihi Anabilim Dallarının Akademik Çalışmalarında İşbirliği”adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Eyüp Baş’ın açılış konuşmasının ardından Sayın Dündar, Türk İslam Sanatları Tarihi akademik çalışmalarının geçmişi ve bu süreçte İslam Tarihi alanıyla kesiştiği hususlar üzerinde durmuş; her iki alanın da birbirlerinin çalışmalarına kaynaklık ettiğini vurgulamıştır. Lisansüstü araştırmalarda işbirliği sağlanabileceğini ve böylelikle özgün çalışmaların ortaya konulabileceğini ifade ederek seminerini sonlandırmış ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamıştır. 

Seminerden Kareler