Seminer

Pencap Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Urdu Encyclopedia of Islam editörü Profesör Muhammad Arshad, fakültemizde 10.12.2018 tarihinde  “The Evolution of Concept of Ijtihad in British India” konulu bir seminer vermiştir. Seminere fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. Sait Reçber, Dr. Öğr. Üyesi Cemil Kutlutürk, Dr. Recep G. Göktaş, Ar Gör. Armağan Atar, Ar. Gör. Kevser Sipahioğlu ve öğrenciler iştirak etmişlerdir.