Seminer – Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu

Tanzimat’tan (1839) Cumhuriyet’e (1923) Osmanlı Türklerinde Siyer Yazıcılığı

Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin dördüncüsü yapıldı. Programa bu hafta Hitit
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed İhsan Hacıismailoğlu konuk oldu. “Tanzimat’tan (1839) Cumhuriyet’e (1923) Osmanlı Türklerinde Siyer Yazıcılığı” başlıklı bir sunum yapan Hacıismailoğlu, Osmanlı ilim mirasının yeterince incelenmediğinin, Osmanlı siyasi tarihine gösterilen ilginin diğer alanları arka planda bıraktığının altını çizdi. Osmanlı ilim adamlarının kendi eserlerinin yanı sıra Batılı yazarların siyer çalışmalarını çevirirken de görüşlerine yer verdiklerini belirterek konuyla ilgili literatürün genişliğine dikkat çekti. Hacıismailoğlu, Osmanlı siyer yazıcılığının başlangıçta halka yönelik kurgulandığı ve bu yüzden daha hikayeci bir üslupla yazıldığına işaret etti. Daha sonraki dönemde ilmî kaygının daha ağır bastığı eserlerin kaleme alındığı vurgulandı. Hacıismailoğlu sunumunu Osmanlı siyer yazıcılığının Tanzimat’tan sonra Hz. Muhammed’in beşerî yönünün ön plana çıkarıldığı, menkıbevi anlatımdan uzaklaşan bir çizgiye evrildiğini belirterek bitirdi.

Programdan Kareler