Seminer – Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu

Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu – Din Sosyolojisi – İslam Tarihi İlişkisi

Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin üçüncüsü Fakültemiz Dekan Yardımcısı ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu’nun “Din Sosyolojisi – İslam Tarihi İlişkisi” adlı sunumu ile gerçekleşmiştir. Sayın Hocamız Din sosyolojisi ve Islam Tarihi arasinda nasıl bir ilişki kurulabileceği sorusunun cevabı iki alanın da inceleme konularına dikkat edilerek verilebileceğini söylemiştir. Buna göre hem Din Sosyolojisi hem de İslam Tarihi, insanları ve toplumları ele alıp anlamaya çalışan disiplinlerdir. Kendisi, İbn Haldun örneğini vererek onun iki alan arasındaki derin bağın kendisinde müşahhaslaştığı tarihçi-sosyolog olduğunu ve bu nedenle onu iyi tanımak ve teorilerini doğru anlamak gerektiğini dile getirmiştir. Buna ek olarak Tarih-sosyoloji/Din sosyolojisi ilişkisi ‘Tarihsel Sosyoloji’ yaklaşımı ile giderek derinleştiği için iki alandan hocaların ortak danışmanlık yaptığı lisansüstü tezler yaptırılarak işbirliğinin arttırılabileceğini ifade ederek sunumunu tamamlamıştır. Sayın Hocamıza Plaket takdim edilerek seminer sona ermiştir.

Programdan Kareler