Seminer – Prof. Dr. Halis ALBAYRAK

Prof. Dr. Halis ALBAYRAK – Tefsir-İslam Tarihi İlişkisi

Bahar Dönemi Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri, fakültemiz Ebu Hanife Salonu’nda 1 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen sunumla yeniden başlamıştır. Dönem boyunca beş seminer yapılacak olup ilk semineri fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halis ALBAYRAK, Tefsir-İslam Tarihi İlişkisi adlı sunumu ile gerçekleştirmiştir. Sayın Albayrak, tefsir tarihinin teşekkülünü ele alarak bu geleneğin, tarih ile ilişkide en önemli gösterge olduğuna vurgu yapmıştır. Ardından Kur’an’ın anlaşılması için tarihsel bağlamın ve kültürel kodların önemine dikkat çekerek örnek ayet ve tefsirleri ile konunun daha iyi anlaşılması için açıklamalarda bulunmuştur. Tefsir biliminin tarih disiplininden kopmaması gerektiğini söyleyerek sunumunu bitirmiştir. Kalabalık bir dinleyici grubunun takip ettiği seminer, Prof. Dr. Halis Albayrak’a plaket takdimiyle sona ermiştir.

Programdan Kareler