PROF. DR. MUALLA SELÇUK’UN ULUSLARARASI BAŞARISI

Prof. Dr. Mualla Selçuk “Religious Education Association”ın 2017 Yılı Kongresi’ne Başkanlık Yaptı

REA (Religious Education Association) 2017 yıllık kongresi, Fakültemizin iki dönem dekanlığını yapan, halen Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mualla Selçuk başkanlığında yapıldı. Profesör Selçuk, REA’nın yüz yılı aşkın tarihinde seçilen ilk Müslüman Kadın Başkanı oldu. 1903’te kurulan organizasyonun kurucuları arasında John Dewey de bulunuyor. REA’nın daha önceki başkanları sadece Amerika’daki bilim insanları arasından görevlendirilirken, son iki başkan Avrupa’dan seçildi. Avrupalı Başkanların ilki Hollanda’dan ikincisi Almanya’dandı. Prof. Dr. Mualla Selçuk 6-8 Kasım 2015’te Atlanta’da düzenlenen yıllık Kongrede Başkan olarak aday gösterildi ve seçildi. Amerika dışından seçilen üçüncü Avrupalı başkan olan Prof. Dr. Mualla Selçuk iki yıldan beri REA’nın Yönetim Kurulu üyesi (Member at-Large) olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Mualla Selçuk’un görevi 2016’da başladı ve 2019’un sonunda sona erecek. Prof. Dr. Mualla Selçuk, 2016’da Vice President and Program Chair-Elect olarak sorumluluk üstlendi. Bu dönem, mevcut Başkanla birlikte çalışma ve oryantasyon dönemi olarak değerlendiriliyor. 2017 yılındaki görev ise Program Chair and President Elect olarak tanımlanıyor.

Prof. Dr. Mualla Selçuk bu dönemde Seçilmiş Başkan olarak 3-5 Kasım 217 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Missouri, St. Louis’teki Kongreyi düzenledi. Farklılıklarla Karşılaşma Eğitimi: Engeller, Ortak Çalışmalar ve İşbirliği İmkânları (Learning in Encounter: Crossroads, Connections, Collaborations) başlıklı 2017 yılı Kongresinin konusu Prof. Selçuk tarafından önerildi ve yaygın kabul gördü. Konu, “tanış olma” anlamına gelen 49. Hucurat Suresi’nin 13. Ayetinde geçen “Taaruf” kelimesinden ilhamla belirlenmiştir. Ayet şöyledir: “Ey İnsanlar, biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. Birbirinizle tanışmanız için (çatışma değil!) sizi farklı topluluklara ayırdık. Allah katında en üstün olanınız ilahi sorumluluk bilinci en yüksek olanınızdır”.

REA (Religious Education Association) ve REA Kongresi Nedir?

Kısa adı REA olan Religious Education Association, Din Eğitimi alanında dünyadaki akademik birimler arasında iletişim sağlamak, bilimsel araştırma, eğitim öğretim ve liderlik etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak öğrenmeler oluşturmak amacıyla 1903 yılında Şikago Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. William Rainey Harper tarafından Amerika’da kurulmuştur.

REA’nın halen 386 Din Eğitimcisi üyesi bulunmaktadır. Üyeleri başta Amerika olmak üzere Dünyanın  çeşitli üniversitelerinde ve bilim kurullarında öğretim üyesi, araştırmacı veya dini lider olarak görev yapmaktadır. Merkezi halen Yale Üniversitesi’dir.

REA Din Eğitimi alanında yapılan araştırmaları özendirme, paylaşma ve eleştirme süreçlerini dört önemli organla yürütmektedir. Bunlar, “Religious Education Dergisi”, “Horizons Kitap Serisi”, “AAR (American Academy of Religion) tarafından her yıl düzenlenen ve Din alanında en geniş katılımlı kongre olarak kabul edilen Kongrede bir oturum düzenlemek” ve “Yıllık Kasım Kongreleri”.

REA her yıl Kasım ayında Amerika’nın farklı bölgelerinde veya Kanada’da Kongreler düzenlemektedir. Kongereler Din Eğitiminin problemlerini konu aldığı gibi  güncel sorunları da konu alabilmektedir. Bu bağlamda, son 3 yıldan örnek vermek gerekirse; 2014 Kasım  Kongresi Din Eğitimi ve Şiddeti Önleme; 2015 Kongresi, Din Eğitiminde Muhayyileye  Dayalı Düşünmek; 2016 yılı Kongresi ise Umut Aşılayan bir öğretmen olarak Din Dersi Öğretmeni konu başlıkları altında gerçekleşmiştir.

Kongre Katılımcıları

Kongre’ye Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Cemal Tosun Prof. Dr. Nahide Bozkurt, Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah, Yrd. Doç. Dr. Fatih Koca; Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Atay katılmıştır. Katılması planlanan ve bildirisi kabul edilen Sürekli Eğitim Merkezi Uzmanı Hasan Fehmi Özdemir ise vize krizi nedeniyle katılamamıştır. Ancak kendisine bildirisini online sunma imkânı verilmiş ve sunum, yayınlanmış olan kongre programında belirtildiği gün ve saatte başarılı bir biçimde gerçekleşmiştir.

Kongre’den Bazı Notlar

Kongre, Yrd. Doç. Dr. Fatih Koca’nın ud eşliğinde okuduğu ilahilerle açılmıştır. Koca’nın sunduğu ilahiler büyük bir coşku ve heyecanla karşılanmıştır. Pek çok katılımcı daha önce ud ve ney eşliğinde böyle bir müzik dinlemediklerini, ilk kez böyle bir deneyim yaşamalarına rağmen çok etkilendiklerini yazılı ve sözlü geribildirimlerinde ifade etmişlerdir.

Kongre açılış konuşmasını, düzenleme kurulu başkanı olarak Prof. Dr. Mualla Selçuk yapmıştır. Kongre daha sonra, tanışma grupları, poster sunumları, panel ve paralel oturumlar ile devam etmiştir. Uzun yıllar İlahiyat Fakültesi’nde İngilizce okutmanlığı yapan Martha Young, Fakülte öğrencileriyle yaşadığı deneyimlerini içeren bir poster sunumu yapmıştır.

Kongrede, akademisyenlerin vize engeliyle karşılaşmalarının ve seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten bir mektup hazırlanarak üyelere dağıtılmış ve üyelerden üniversitelerinin bulunduğu eyaletlerin senatörlerine bu mektubu iletmeleri talep edilmiştir. (Söz konusu mektup, “please consider writing on behalf of our members” başlığı ile REA nın web sayfasında (www.religiouseducation.net) da yayınlanmıştır.)

REA yönetim kurulu üyelerince ayrıca Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş’e yazılan teşekkür mektubunda Ankara Üniversitesi ile yürütülen bu akademik işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir.

Kongre başkanı Prof. Dr. Mualla Selçuk, bundan sonraki süreçte, 2018 yılında “President”, 2019 yılında ise “Past President” olarak görev yapacak; ayrıca, organizasyonda yer alan “Akademik Disiplinlerde ve Kuruluşlarda Din Eğitimi”, “İnanç Topluluklarında Din Eğitimi” ve “Günlük Yaşamda ve Küresel Dünyada Din Eğitimi” forumlarına da başkanlık yapacak.