Seminer – Prof. Dr. Ahmet AKBULUT

      Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Akbulut, 5 Ekim Perşembe günü saat 17:00’da Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri kapsamında “Kelam-İslam Tarihi İlişkisi” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir. Seminere lisans ve lisansüstü öğrenciler ile öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gibi pek çok kesimden dinleyiciler katılmıştır. Bir saatlik sunum çerçevesinde Sayın Akbulut, İslam tarihindeki Beni Saide Sakifesi ve Ridde Olayları gibi  kırılma noktaları ile Hz Ömer gibi önemli şahsiyetler üzerinden Kelam ilmi ile İslam Tarihi araştırmalarının kesiştiği hususları vurgulamıştır. Bu vesileyle Tarih araştırmalarının  Kelam ilmine pek çok açıdan kaynak malzeme sunduğunu ifade eden Akbulut, konuşmasının sonunda dinleyicilerin bu çerçevede sorduğu sorulara cevap vermiş ve konuşmasını tamamlamıştır.

    2017-2018 Güz döneminde ilki düzenlenen Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi seminerlerinin ikincisi 19 Ekim Perşembe 17:00’da farklı bir konuyla  gerçekleşecektir. İlgilenenlere duyurulur.