Seminer – Ar. Gör. Selahattin Polatoğlu

Harita yükleniyor...

Konum
Ebu Hanife Salonu


   Ar. Gör. Selahattin Polatoğlu- Abbasîler Dönemi Siyasi ve Kültürel Hayatında Kâtipler

      Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerlerinin dördüncüsü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Selahattin Polatoğlu’nun “Abbasîler Dönemi Siyasi ve Kültürel Hayatında Kâtipler” adlı sunumuyla 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00’da gerçekleşecektir. İlgilenenlere duyurulur. 

 

Program Afişi