Doç. Dr. Selman YILMAZ

Özet

… Bu bölümde öğretmenlik mesleğini sosyolojik açıdan ele aldık. Bu kapsamda öğretmenden toplumsal beklentiler, öğretmenin toplumsal statüsü, öğretmenlik algısını olumsuz etkileyen unsurlar, öğretmenliğin değişen rolü, 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğretmenden beklentiler, hayat boyu öğretmenlik, öğretmenin yabancılaşması, uluslararası arenada öğretmenin yeri ve öğretmenlerin kahramanlaşması gibi konunun sosyolojik yönleri incelenmiştir.

Künye: Yılmaz, Selman (2021). Sosyolojik Açıdan Öğretmenlik Mesleği. Eğitim Sosyolojisi, Şahin, M. C. & Güçlü, M. (ed.), ss.236-268). Ankara: Sonçağ.

Link: https://www.soncagyayincilik.com.tr/urun/egitim-sosyolojisi