Dünya Görüşlerini Paylaşmak: Ortak Değerler için Farklılıklarla Karşılaşma Yoluyla Öğrenme

Prof. Dr. Mualla Selçuk hocamızın bir parçası olduğu ve farklılıklarla karşılaşma yoluyla öğrenme kültürünü oluşturmayı amaçlayan Erasmus+ projesi AB fonlarından hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Hocamıza bilime ve fakültemize sunduğu katkılar için teşekkür ederiz. İlgili çalışmanın ayrıntılarına aşağıda ulaşılabilir.

 

Aşağıda Türkçe’de özet bilgisi verilen proje, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education kategorisinde 2021-2024 yılları arasında ERASMUS PLUS projesi olarak destek almaya hak kazanmıştır. Proje’nin ilk toplantısı 15-19 2021 tarihleri arasında Heidelberg’te gerçekleştirilmiştir.

Projenin Orijinal Adı: Sharing Worldviews: Learning in Encounter for Common Values in Diversity (WEL)

Dünya Görüşlerini Paylaşmak: Ortak Değerler için Farklılıklarla Karşılaşma Yoluyla Öğrenme

Farklılıklar içerisinde ortak değerlerle karşılaşma kültürünü sürdürülebilir somut bir şekilde uygulayabilen ve test edilebilen eğitimsel kavramlara duyulan ihtiyaç projenin çıkış noktasıdır. Avrupa’nın birçok yerinde üniversitelerde ve kolejlerde dinler arası ve kültürlerarası üniversite eğitimi noktasında iyi girişimler, programlar ve projeler bulunmakta ki bu proje için başvuranlar da uzun yıllar bu çalışmalar ve yayınlar içinde aktif olarak yer almıştır. Ancak Avrupa çapında yine de öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde ve öğretmen adaylarının eğitiminde sadece teorik olarak değil, aynı zamanda Farklılıklar İçerisinde Ortak Değerler için Karşılaşma Yoluyla Öğrenme kavramlarının tüm okullarda nasıl uygulanacağı noktasında eksiklikler bulunmaktadır.

Heidelberg University of Education’den Prof. Dr. Katja Boehme; Aristotle University of Thessaloniki’den Prof. Dr.Vasiliki Mitropoulou ve Ankara Universitesi’nden Prof.Dr. Mualla Selçuk’un yürütme kurulunda olduğu, Avusturya dahil olmak üzere Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den öğretmen yetiştiren yüksek öğretim ve ortaöğretim okullarının paydaş olarak yer aldığı bu proje kısaca WEL olarak anılmaktadır. Worldview, Encounter ve Learning kavramlarının baş harfleri alınarak oluşturulan WEL’in 3 köşetaşı bulunmaktadır.

WEL: Digital (Projenin platformu)

WEL: Study (Projenin eğitimsel içeriği)

WEL: Cred (Projenin uluslararası sertifikası)

Aşağıdaki görselde görüleceği gibi çok dilli bir dijital öğretim, öğrenme, etkileşim ve işbirliği platformu ‘WEL: dijital’ projenin uygulanmasının temeli ve yaygınlaştırma aracı olacaktır. Söz konusu proje öğretmen yetiştirme ve eğitiminde (PR 3) alandaki gelişmelere açık, öğrenme materyallerine (PR 4) OER (açık erişim) olarak erişilebilen, innovativ ve dijital olarak desteklenen, uluslararası kullanılabilir çalışma programı WEL:study’i (PR 2) oluşturacak ve kullanıma sunacaktır. Eğitimsel içerik olarak da nitelenebilecek program olan WEL:study, Avrupa çapında mesleki gelişimde bir yeterlilik olarak tanınan ve uluslararası kabul görmüş bir sertifika WEL: cred (PR 5)i üretecektir

WEL’in Kurgusu

Proje koordinasyonu ve yönetimi

Dijitallik

PR 1. Çok dilli dijital öğretim, öğrenme, etkileşim ve işbirliği platformu WEL:digital

PR 2. Dijital olarak desteklenen, uluslararası geçerliliğe sahip çalışma programı WEL:study

Öğretmen eğitiminde WEL

PR 3. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi için rehber ilkeler ve öğretim yaklaşımları

PR 4. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi için yenilikçi öğrenme materyalleri

Uluslararası geçerliliği olan bir sertifikanın geliştirilmesi: WEL:cred

PR 5. Uluslararası olarak tanınan sertifika WEL:cred

WEL:study’in okullarda uygulanması

PR 6. Okullar için rehber ilkeler ve yaklaşımlar

PR 7. Okul öğretmenleri için yenilikçi öğrenme materyalleri

Değerlendirme ve kalite izleme

PR 8. Yükseköğretim Kurumları ve okullar için WEL:study uygulamalarının değerlendirmesi için ölçme aracı geliştirme

Yaygınlaştırma ve Kullanma

 

Projenin sonunda WEL: study, Avrupa’daki üniversitelerde, öğretmen eğitim ve öğretim merkezlerinde, diğer eğitim kurumlarında ve okullarda, OER şeklinde, temel yeterlilik bilgisi ve ek yeterlilik, mesleki gelişim materyalleri ile desteklenmiş öğrenme- öğretme yaklaşımları ve kavramları sunacaktır.

‘Dünya Görüşlerini Paylaşma: Ortak Değerler için Farklılıklarla Karşılaşma Yoluyla Öğrenme’ kavramının öğretmen eğitimi ve öğretiminden okullara yayılmasını sağlayarak demokrasilerde karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bir konuşma kültürüne katkıda bulunacaktır.

 

WEL: Tüm katılımcıları çeşitlilikle anlamlı bir şekilde ve ötekileştirmeden başa çıkmak, uluslararası işbirliği ve dijital alanlarda edindikleri iletişim becerileri ile karşılıklı anlayış içinde bir arada yaşama ve geleceğe yönelik bir karşılaşma etiğine katkıda bulunmaları için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.